Dokumenty, licencje, zezwolenia

Spedycja i transport samochodów z Unii Europejskiej

Licencja Europejska
Licencja spedycja
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zezwolenie Przewoźnika drogowego
Zaświadczenie o REGON
Polisa ubezpieczeniowa

Kontakt


Adres

Transport Spedycja Zimny Jacek Zimny
ul. Kosa 3
64-300 Przyłęk
NIP: 788-177-71-74